Status prawny

Status PSP

Drukuj
1 2 3

Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Podstawowymi aktami prawnymi wyznaczającymi zakres działania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej są:

  1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej tj. z dnia 27 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 191)
  2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej tj. z dnia 31 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1340)

Data wytworzenia: 2011-01-03 12:03 Autor: Piotr Sendecki Data publikacji: 2009-08-21 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-24 Osoba modyfikująca: kppsp-hrubieszow